Venujte 2% z dane Javorinčatám
pomôžte našim deťom a zamestnancom

Milí naši zamestnanci,
v tejto súčasnej veľmi turbulentnej dobe sa niekedy musíme vyrovnať s faktom, ktorý nám vie od základov zmeniť naše plány. Preto si myslíme, že práve rodiny, ktoré sa starajú o naše deti potrebujú našu-vašu vzájomnú pomoc. Touto maličkou zmysluplnou nádejou je pomoc našim deťom a ich rodičom. Aj vďaka vašej podpore z asignácie dane. Ale aj veľké veci sa predsa začínali od malých.

Na čo by boli použitá finančná podpora?
Cieľom združenia je podpora rodiny, podpora rozvoja osobnosti detí a mládeže, vypĺňanie voľného času detí a rodín prostredníctvom rôznych voľnočasových aktivít. Podpora našich zamestnancov v ťažkých životných situáciách. Za účelom naplnenia svojho cieľa bude združenie vyvíjať' činnosti predovšetkým v týchto oblastiach:

 • vytváranie a podpora spoločenstiev rodín, detí a mládeže
 • podpora športu detí, mládeže prostredníctvom športových turnajov a súťaži
 • podpora zabezpečenia technických podmienok na športové aktivity, výletov doma a v zahraničí
 • podpora kultúrnych činností, ako návštev divadiel, predstavení, festivalov a hudobných podujatí
 • poskytovanie kultúrneho, spoločenského využitia v centrách a kluboch detí a mládeže
 • zabezpečenie spoločenských akcií podporujúcich ciele
 • príprava plesov a zábav pre členov združenia, organizovanie benefičných a iných akcií
 • podpora pozitívneho vzťahu človeka k prírode, podporovať programy usilujúce o ochranu prírody, zdravé životné prostredie a zdravý životný štýl
 • príprava a zabezpečenie letných, zimných a prímestských táborov
 • organizovanie výletov do prírody
 • podpora našich zamestnancov v ťažkých životných situáciách

Ako nás môžete podporiť?
Postup pre zamestnancov:
1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.


číslo účtu: SK48 0900 0000 0051 8726 1931
Javorinčatá


IČO: 53703413