FAQ

Starostlivosť o váš olejom ošetrený nábytok

Viac informácií o tom, ako sa starať o nábytok Javorina, nájdete na nasledujúcej strane.

Doručenie a doprava

Nábytok Javorina nájdete v sieti predajní a u partnerov uvedených na www.javorina.com. Každý autorizovaný predajca má na svojom predajnom mieste k dispozícii tovar za rovnakú maloobchodnú cenu. Na Slovensku sú všetky produkty Javorina v predajnej sieti dodávané s dopravou, vynáškou do 2. nadzemného podlažia a montážou zdarma. Individuálne požiadavky a vysoký štandard dodávky a montáže domov sú otázkou individuálnej konzultácie a individuálnej ponuky. Viac informácií o týchto službách nájdete na tejto stránke alebo kontaktujte našich predajcov.

Dodacie podmienky

Sušenie dubového dreva je časovo náročný proces, Preto sa naša štandardná dodacia lehota pohybuje v rozmedzí 8 až 10 týždňov od potvrdenia o prijatí zálohy. Vybraný sortiment sériových produktov dodávame klientom na Slovensku a v Českej republike do 4 až 6 týždňov od prijatia zálohy.

Štandardná dodacia lehota sa nevzťahuje na objednávky atypických produktov a produktov z amerického masívneho orecha.

Výrobca Javorina si vyhradzuje právo na zmenu dodacej doby (v reakcii na premenlivé faktory vstupujúce do výrobného procesu, subdodávok a logistických riešení).

Výrobky na mieru

V prípade väčších zákaziek a komplexných riešení interiéru je možné vyrobiť atypické výrobky na želanie zákazníka.

Individuálny prístup a naše možnosti riešenia konzultujte s našimi odbornými zástupcami.

Spravidla preferujeme zabehnutý štandardný tovar a sortiment Javoriny. Aplikácia dizajnu Javorina na mieru do vytváraného interiéru podlieha posúdeniu realizovateľnosti. Pestré zameranie Javoriny nám v posledných rokoch poskytlo množstvo príležitostí na kompletné vybavenie interiérov bytových domov aj obchodných priestorov (reštaurácie, hotely, kostoly, kláštory, vinárne, vinotéky...).

Farebné možnosti

Náš nábytok sa vyrába v základných farebných odtieňoch, ktoré definujeme nasledovne:

Prírodný dizajn olej extrahovaný z ľanového semena s obsahom vosku.
Svetlý odtieň – olej extrahovaný z ľanového semena s obsahom vosku s bielym (W – biely) a sivým (G – šedý) pigmentom.
Tmavý odtieň – olej extrahovaný z ľanového semena s obsahom vosku so sivým (T – tmavosivý), čokoládovým (J – JAB) a kávovým (C – káva) pigmentom.

Drevený dubový materiál je pred olejovou úpravou „spracovaný parou“ v komore, kde príslušným chemickým procesom prejde plnohodnotným stmavnutím.

Všetky povrchy výrobkov Javorina sú upravované ručným nanášaním oleja, hladkým vtieraním oleja do vlákien a následným zotretím prebytočného oleja z povrchu. Proces trvá najmenej 24 hodín, pokiaľ nie sú odtiene tmavé; v takom prípade proces trvá najmenej 48 hodín. Úplná povrchová odolnosť je dosiahnutá po 14 dňoch, kedy sa povrch stáva vysoko odolným a farebne stálym.

UPOZORNENIE

V priebehu času získava dub vplyvom UV žiarenia a oxidácie hlbší odtieň, pod ktorým sa farba dubového dreva stáva sýtejšou. Priebežná úprava povrchových častí nábytku obnoví ich trvanlivosť a zároveň oživí štruktúru nábytku a jeho krásnu farbu.

Ako nakupovať?

Navštívte náš internetový obchod na www.javorina.com alebo niektorého z našich predajcov, ktorých nájdete tu alebo e-mailom na shop@javorina.com

Drevo a jeho vlastnosti

Masívne dubové drevo sa považuje za štruktúrované a už v prirodzenom stave vykazuje pomerne veľké rozdiely vo farbe a štruktúre. Drevo z rôznych ťažobných lokalít má rôznu farbu, ale prirodzené sú aj rozdiely vo farbe a štruktúre toho istého kmeňa (napr. stredokrajová časť, radiálno-tangenciálny rez kmeňa,...). Farebné rozdiely sa môžu ešte zvýrazniť v procese sušenia a konečnej úpravy, najmä olejovaním.

Olejová úprava posúva štruktúru a farebné rozdiely v masívnom dubovom dreve do popredia a výrazne odlišuje nábytok od dyhového typu, ktorý je väčšinou farebne a štruktúrne oveľa homogénnejší. Pri výrobe prebieha výber farby a štruktúry jednotlivých komponentov pred ich spojením, aby bol výsledok prirodzený. Nesnažíme sa o fádnu uniformitu. Nábytok ošetrený olejom je oveľa náchylnejší na takzvanú patinu, keď pôsobením svetla a okysličovaním vzduchu mení farbu na medový odtieň a individuálne farebné rozdiely sa časom strácajú.

Náš nábytok je vyrobený z masívneho dubového dreva, s výnimkou chrbtov skriniek, dna zásuviek a spodnej police na zásuvkovom nočnom stolíku NS35, ktoré sú z dubovej dyhovanej MDF. (Dyha v týchto miestach je použitá z konštrukčných dôvodov). Stred manželskej postele je vyrobený zo smrekového dreva. Opracované dubové drevo môže obsahovať chyby prirodzene sa vyskytujúce v pôvodnom materiáli, ktoré je potrebné na viditeľných miestach odborne opraviť. Vonkajšie povrchy vystavené pohľadom môžu obsahovať prirodzené chyby do priemeru 15–20 mm, beľové šírky, mierne sfarbenie, farebné a štrukturálne rozdiely (pozri parametre kvality nábytku Javorina nižšie), prírodné až masívne drevo. Bez obmedzenia je povolené drevo vo vnútorných častiach nábytku, ako aj pozdĺžne presahy a prirodzené chyby do priemeru 35 mm. Vo vnútri neviditeľných plôch (spodné strany stolových dosiek, zadné strany chrbtových panelov, ...) sú povolené lokálne drobné nerovnosti holenia, pilovania a lokálne opravy. Pozdĺžne lamelové premostenie je povolené aj pre výrobky s dĺžkou nad 200 cm.

Nábytok je pri výrobe dvakrát ošetrený olejom; je však možné, že drobné odchýlky v kvalite povrchu (mierne zdrsnenie povrchu narovnaním drevného vlákna) môžu nastať v dôsledku odlišnej prirodzenej štruktúry dreva, prípadne zmenami vlhkosti prostredia po expedícii a vybalení. Tieto zmeny sa zvyčajne dajú ľahko odstrániť postupom popísaným v texte o údržbe (pozri FAQ/Starostlivosť o olejom ošetrený nábytok).

Skrinky a šatníky sú dodávané v zmontovanom stave, postele, stolíky a konferenčné stolíky v nezmontovanom stave. Ich montáž je veľmi jednoduchá – väčšinou sú potrebné len štyri skrutky. (pozri inštaláciu).

Výrobky sú balené v päťvrstvovej papierovej lepenke so špeciálnou ochranou rohov.

Parametre kvality produktu

Všeobecné zásady - ak nie je definované inak

Vonkajšie viditeľné povrchy
 • Výber polotovarov sa zameriava na dosiahnutie harmonického celku s jednotnou farbou a štrukturálnym/vyváženým rozložením povolených chýb (platí aj pre rustikálnu kvalitu), kde najkrajšie by mali byť predné a vrchné plochy (dvierka truhlice, dosky stola, dosky komody...), potom bočné plochy.
 • Plochu tvorí materiál s rovnakým alebo podobným vzorom / štruktúrou a farbou (tangenciálny vzor s inými tangenciálnymi vzormi, tangenciálny vzor s polopásovými vzormi a radiálne vzory s inými radiálnymi a polopásovými).
 • Menej žiaduco vyzerajúca strana polotovaru je orientovaná na menej viditeľnú stranu panelu / spojovacieho dielu a po zlepení je žiaduco vyzerajúca strana panelov orientovaná nahor.
 • Prasknuté alebo viditeľné suky a iné prípustné chyby prírodného charakteru, t. j. trhliny na povrchu, prípadné chyby pri spracovaní, sa opravia tmavým tmelom a ošetria sa tmelom vo farbe dreva (tmavší v priereze, svetlejší na pozdĺžnych plochách). Tmel v týchto oblastiach nesmie byť zatlačený.
 • Uzly a prípustné chyby sa nesmú nachádzať na viditeľnej hrane. Rezané suky sú, s výnimkou (R a R/C) rustikálnej kvality, neprípustné.
 • V nedefinovaných prípadoch postupujeme tak, aby sme dosiahli čo najlepší estetický výsledok a snažíme sa na výrobok pozerať očami zákazníka.
Spodné / vnútorné / neviditeľné oblasti
 • Vnútorné / spodné viditeľné plochy (horné strany vnútorných políc, vnútorné strany bočných plôch, spodné plochy stolov a stolíkov, ...) - ) musia byť spracované bezchybne (starostlivé vyplnenie tmelom a brúsenie), pričom sa vždy musí sledovať, ako strana vyzerá.
 • Neviditeľné spodné plochy (spodné strany dielov, políc, ...) - vady sa musia orezávať a brúsiť.
 • Definícia kvality bočných strán panelov a spojovacích dielov
Trieda kvality nábytku Javorina:
 • A - štrukturálna a farebná rovnomernosť, zriedkavé, do 5 mm veľké očká najviac 3 ks/m2 rovnomerne rozložené, bez rozbiehania bielej drevnej hmoty...
 • B - vybraná podľa štruktúry a farby, neobmedzený počet očiek, najviac 3 ks / m2 roztrúsených sukov povolených z max. 8-10 mm v priemere, povolené ojedinelé šírenie beľového dreva, rovnomerné rozloženie prípustných chýb.
 • C - očká, beľ, zdravé a vyčnievajúce (ale odborne opravené suky) do priemeru 25 mm bez obmedzenia, ojedinelé vrastanie kôry, praskliny, rozšírenie jadra povolené.
 • B/C - viditeľné, vrchné / neviditeľné, spodné.
 • R - očká, neobmedzený počet sukov, zriedkavé rozšírenie beľového dreva, prerastanie kôry, praskliny, stopy po jadrovine, povolená srdcová hniloba.
 • RC - ako R, ale beľ, jadro, praskliny povolené bez obmedzenia.

Odchýlky od homogenity povrchu dreva:

 • Jadro - biologické centrum. Zvyšok primárneho rozšírenia rastu stromu. Je väčšinou mäkšia a často má odlišnú farbu. Dub má jadro v tvare hviezdy.
 • Bielovina - funkciou zóny beľového dreva je rozvádzať vodu s rozpustenými minerálnymi látkami a ukladať zásoby. Šírka beľového dreva úzko súvisí so šírkou koruny. Dubová beľ je úzka, jej žltohnedá farba sa líši od jadra, je široká do 5 cm.
 • Zvyšky beľového dreva - beľ vyskytujúca sa len v rohu blanky (kde sa stretáva plocha šírky a plocha okraja blanky), nie na celej ploche šírky blanky.
 • Plošná beľ - beľ rozprestierajúca sa po celej šírke polotovaru.
 • Súvislá beľ - prechádza spodnou, bočnou a hornou plochou polotovaru.
 • Suky - sú stonky živých konárov alebo konárov, ktoré odumreli počas rastu stromu, uzavreté v dreve. Rozoznávame kĺbové, spojové a prasknuté a vyčnievajúce suky.
  • Kĺbové (zdravé) suky sú pevne spojené s okolitým materiálom.
  • Kĺbové prasknuté suky sú pevne súdržné s okolitým materiálom, ale majú prasklinu spôsobenú vysychaním, pretože drevo uzla má väčšiu hustotu a je náchylnejšie na vysychanie ako okolitý materiál.
  • Vyčnievajúce (nezdravé) suky nie sú pevne súdržné s okolitým materiálom, čo môže spôsobiť vysychanie a následné zlomenie konára počas rastu stromu, po ktorom postupne hnije a zahrabáva sa pod prírastky kmeňa.
 • Zhluk očiek (mačacie labky) - ich funkciou je horizontálne rozmiestnenie organických látok v kmeni. Možno ich vidieť ako svetlejšie lúče vyžarujúce z jadra alebo z rastového kruhu smerom k obvodu kmeňa. Na radiálnych plochách vytvárajú zvlnené pásové plochy nazývané zrkadlá. Sú neoddeliteľnou súčasťou dubového dreva.
 • Lúče jadra - rozprestierajú sa v spodnej, bočnej a hornej časti blanky.
 • Trhliny - trhliny v dreve vznikajú počas rastu, ťažby a sušenia. Prasklina je rozštiepenie dreva pozdĺž jeho vlákien. Vo výrobkoch sú prípustné do dĺžky 30 mm a na šírku vlasu.
 • Vrastanie kôry - kôra vrastená do štruktúry dreva. Je výsledkom poranenia a hojenia otvorenej rany stromu.
 • Zafarbenie - zmena farby povrchu materiálu alebo jeho prierezu. Môže byť spôsobená rastovou odchýlkou, ktorá je sprevádzaná lokálnou zmenou hustoty dreva (hustejšie - tmavšie, menej husté - svetlejšie), alebo keď strom prostredníctvom koreňového systému prijal počas rastu látky (minerály, soli, vertikálnu zmenu vrstiev substrátu), ktoré ovplyvnili farbu dreva, čo viedlo k jej zmene.
 • Vlákno - ide o lokálne zakrivenie rastových letokruhov a vlákien spôsobené prítomnosťou sukov alebo nerovnomerne zacelených rán. V rezive rozoznávame jednostranné vlákno s rastovými krúžkami narezanými len na jednej hrane a obojstranné vlákno, kde sú rastové krúžky jedného a toho istého vlákna narezané na oboch hranách, t. j. vlnovka rastových krúžkov sa rozprestiera po celej šírke dosky.
 • Napadnutie hubami - vady spôsobené hubami sa delia na huby, rakovinu, sfarbenie beľového dreva, sfarbenie jadrového dreva a huby ničiace drevo.
 • Plesne - spôsobujú sfarbenie dreva vo forme škvŕn alebo súvislých povlakov. Sfarbenie môže byť zelené, zelenomodré, sivé, ružové a rubínové.
 • Rakovina - napadnutie rastúceho kmeňa stromu silne parazitujúcimi hubami, ktoré dokážu rozkladať aj živé drevo a neumožňujú hojenie rán. Rana zostáva otvorená, rastie a na kmeni sa vytvára hlboko zjazvený výrastok.
 • Sfarbenie spôsobené hubami - sfarbenie spôsobené v prvej, tzv. fázy sfarbenia dreva vplyvom drevokazných húb. Defekt sa považuje za rušivý skôr z estetického hľadiska než z hľadiska zmeny vlastností dreva. Farby sú typické pre rôzne druhy dreva a húb.
 • Drevokazné huby - medzi takéto známe patria celulózoerodujúce huby (deštruktívny rozklad) spôsobujúce hnedú alebo červenú hnilobu, lignoerodujúce huby (korozívny rozklad) spôsobujúce bielu hnilobu a ich kombinácia.
 • Hniloba - zmeny farby, štruktúry, mechanických a fyzikálnych vlastností dreva spôsobené hubami.
 • Napadnutie hmyzom - poškodenie dreva spôsobujú najmä larvy hmyzu, ktoré sa živia drevom a kôrou.
 • Svalovina a narezané vlákna

Starostlivosť o koberce

Koberce JAVORINA sú ručne tkané výrobky vyrobené v Indii. Ich materiálové zloženie je 20 % bavlna, 80 % viskóza (umelecký hodváb).

V domácom prostredí výrobca odporúča koberce iba vysávať alebo ošetrovať inými ako mokrými procesmi (t. j. zametať, vyfúkať žmolky, vysávať, zbaviť prachu... ).

Mokré čistenie je možné len pri jemnom chemickom procese - chemickom čistení profesionálnym spôsobom bez intenzívneho namáčania alebo prania.

Vďaka jemne tkaným vláknam koberec v prvých mesiacoch používania "púšťa" žmolky, pričom sa tvoria vlnené guľôčky, ktoré sa dajú ľahko odstrániť častým vysávaním.

Na koberec neodporúčame robotické/automatické vysávače ani zariadenia s agresívnymi rotačnými kefami.

Koberce sú určené výlučne na použitie v interiéri.

Pri zašpinení postupujte nasledovne:

Pred odstránením škvŕn otestujte okraj koberca na stálosť farby. Ak sa škvrna znovu objaví, postup je potrebné zopakovať.

 • Ovocie - použite roztok (¾ alkoholu, ¼ vody).
 • Mastnota - odstráňte čo najviac suchou handričkou, potom použite rozpúšťadlo na odstraňovanie škvŕn a dostupný prášok na koberce.
 • Mlieko - použite rozpúšťadlo na odstraňovanie škvŕn a potom vodu mierne zriedenú alkoholom a citrónovou šťavou.
 • Omáčky - po utretí suchou handričkou použite roztok (½ alkoholu, ½ vody).
 • Celulózové lepidlo - použite acetón, etylacetát.
 • Atrament - odstráňte ho čo najviac suchou handričkou, potom použite mydlo, špongiu, vodu a alkohol. Zabráňte navlhnutiu koberca.
 • Farba - odstráňte ju čo najviac suchou handričkou, potom použite dostupné rozpúšťadlo a prášok na koberce.
 • Hrdza - odstráňte ju špeciálnym prostriedkom.
 • Voda - okamžite použite špongiu.
 • Vajcia - použite rozpúšťadlo, potom použite (½ alkoholu, ½ vody) roztok.
 • Sladkosti - použite roztok (½ alkoholu, ½ vody), počkajte, kým sa škvrna rozpustí.
 • Červené víno - použite roztok (¾ alkoholu, ¼ vody).
 • Alkoholický nápoj - použite roztok (½ alkoholu, ½ vody).
 • Čaj, káva - použite roztok (½ alkoholu, ½ bieleho octu).
 • Čokoláda - použite rozpúšťadlo na odstraňovanie škvŕn a potom roztok (½ alkoholu, ½ vody).
 • Biela káva - použite rozpúšťadlo na odstraňovanie škvŕn a potom roztok (½ alkoholu, ½ bieleho octu).
 • Alkalické výrobky - použite roztok (bieleho octu zriedeného vodou v pomere 1:3).
 • Decht, dym - použite rozpúšťadlo, potom použite dostupné špecializované výrobky.
 • Krv - použite biely ocot (keď je škvrna ešte čerstvá), potom prebytočnú tekutinu odstráňte handričkou.
 • Moč - použite špongiu, potom biely ocot.