Viac informácií o tom, ako sa starať o nábytok Javorina, nájdete na nasledujúcej strane.